Important Dates
  • Aug 19 2019 9:59AM

वेळापत्रक

Mumbai University

Sr

Particulars

पासून/  From

पर्यंत / To

1

अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कालावधी 

17-08-2019

23-08-2019

2

ऑनलाईन नेट बँकिंग अथवा डेबिट/ क्रेडीट कार्ड द्वारे शुल्क भरण्याचा कालावधी 

17-08-2019

23-08-2019