Important Dates
  • Jun 19 2019 10:57AM

वेळापत्रक

Solapur University:

Sr

Particulars

पासून/  From

पर्यंत / To

1

अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कालावधी (Primary Secondary Junior College)

19-06-2019

25-06-2019

2

ऑनलाईन नेट बँकिंग अथवा डेबिट/ क्रेडीट कार्ड द्वारे शुल्क भरण्याचा कालावधी (Primary Secondary Junior College)

19-06-2019

25-06-2019

 

Primary Secondary Junior College:

Sr

Particulars

पासून/  From

पर्यंत / To

1

अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कालावधी (Primary Secondary Junior College)

24-05-2019

31-05-2019

2

ऑनलाईन नेट बँकिंग अथवा डेबिट/ क्रेडीट कार्ड द्वारे शुल्क भरण्याचा कालावधी (Primary Secondary Junior College)

24-05-2019

31-05-2019

 

Engineering Managament and Polytechnic:

Sr.  Particulars

पासून/  From

पर्यंत/To

1अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याचा कालावधी (Engineering Managament and Polytechnic)24-05-201930-05-2019
2ऑनलाईन नेट बँकिंग अथवा डेबिट/ क्रेडीट कार्ड द्वारे शुल्क भरण्याचा कालावधी (Engineering Managament and Polytechnic)24-05-201930-05-2019